Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас

В наличност
10604209219

30.16 лв. 27.14 лв.

Уроците в учебника са подредени и съответстват точно на новата учебна програма по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас. Съобразени са с формулираните очаквани резултати и включват посочените примерни дейности.
Разработката на учебника е съобразена с възрастовите особености и интереси на учениците. Реализирани са множество междупредметни връзки с цел развиване на ключовите компетентности, формулирани в учебните програми.


Виж още

Compare

Анотация

Уроците в учебника са подредени и съответстват точно на новата учебна програма по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас. Съобразени са с формулираните очаквани резултати и включват посочените примерни дейности.
Разработката на учебника е съобразена с възрастовите особености и интереси на учениците. Реализирани са множество междупредметни връзки с цел развиване на ключовите компетентности, формулирани в учебните програми.
Използвана е система от разнообразни практически задачи за мотивиране, въвеждане, усвояване и затвърдяване на основни знания и умения. Задачите са с различно ниво на сложност. Предложени са интересни упражнения, свързани с овладяване на начални умения за работа със скриптов текстов език. В учебника ще откриете препоръчителните задачи за включване в портфолиото, задачи с по-висока сложност и задачи за групова работа, които са обозначени по специфичен начин за по-лесно откриване.
Теоретичното съдържание на всеки урок за нови знания е поднесено под формата на въпроси и отговори, а след урока са предложени допълнителни въпроси и задачи за затвърдяване на въведените понятия и процедури.
Рубриката „Да припомним!“ присъства в целия учебник и осигурява целогодишно актуализиране на знанията за основни понятия и процедури. Рубриката „Речник“ включва термини на английски език и техния превод на български език. Допълнителните рубрики „Важно!“, „Забележка“ и „Упътване“ съдържат ценни насоки и съдействат за избягване на евентуални проблеми.
Към учебника има предварително подготвени ресурсни файлове със задачи, което значително улеснява работата в клас. Ще може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192223458

Формат

21×29 см

Страници

104

Тегло 0.285 kg
Заповед

№ РД 09-3287/10.06.2022 г.

Година

2022

Всички категории