Компютърно моделиране за 3. клас

Автори: Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева
Издателство: „Просвета Плюс” ЕАД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
В наличност
10304208023

5.33 лв. 4.80 лв.

Учебникът предлага на третокласниците вълнуващо пътешествие в света на дигиталните технологии. Техни спътници са главните герои на комплекта „Голямото приключение” Мони, Мила и умното коте Коди. Мони и Мила разказват за своя опит с дигиталните устройства, споделят игри, преживявания и открития.

Виж още

Compare

Анотация

Учебникът предлага на третокласниците вълнуващо пътешествие в света на дигиталните технологии. Техни спътници са главните герои на комплекта „Голямото приключение” Мони, Мила и умното коте Коди. Мони и Мила разказват за своя опит с дигиталните устройства, споделят игри, преживявания и открития. Коди помага на учениците със съвети, насоки и полезна информация, която им е необходима, за да изпълнят задачите.
Учебното съдържание е структурирано в четири вида уроци: за нови знания, за упражнения, за обобщение и за диагностика. Те са богато илюстрирани и достъпно онагледени. Използвани са близки до осветоусещането на третокласниците подходи – ситуационен и игрови. Във въведението на всеки урок и в задачите е търсена проблематика, която да е позната, интригуваща и актуална за съвременните ученици.
Уроците за нови знания са разделени на две рубрики: „Трябва да знам” и „Твоята мисия”. Първата въвежда третокласниците в темата на урока чрез информация и ситуации, с които да ги заинтригува и да ги подготви за изпълнението на задачите. Тя дава идеи на учителя за мотивирано представяне на темата и подготвителни дейности, които да помогнат на учениците да осмислят по-лесно новото знание и да усвоят новите умения. Втората рубрика съдържа практически задачи и дейности. Третокласниците влизат в ролята на изследователи и откриватели. Всички упражнения са тематично свързани. Търсени са междупредметна и вътрешнопредметна връзка, а също така е наблегнато върху връзката на програмирането с процеси, явления и събития от реалния живот. 
Уроците за упражнения насочват третокласниците към сфери от живота, в които компютърните технологии помагат на човека. Днешните третокласници са бъдещите граждани на новото общество, в което всичко във всекидневието ще бъде дигитализирано. Рубриката „Твоето приключение” започва с въвеждаща тематична ситуация, с която са свързани всички задачи след това. Тези уроци завършват с любопитна информация по темата и със задача за проучване.
Обобщителните уроци са разделени на две рубрики – „Вече знам” и „Вече мога”. В първата учениците си припомнят новите знания и понятия. Втората съдържа задачи, с които могат да усвършенстват придобитите нови умения.
Диагностиката се състои от два урока. Първият е след глобалните теми „Дигитални устройства”, „Управление на дигитална идентичност” и „Конструиране на последователни действия”. Той може да се използва за междинна диагностика в края на първия учебен срок. Вторият е за проверка на изходящото равнище и се провежда в края на учебната година. Диагностичните уроци съдържат подробна скала за оценяване, с която учениците могат сами да изчислят своя резултат и да оценят постиженията си.
Към всеки урок има допълнителни електронни ресурси. Всеки, който работи с учебника на „Просвета Плюс”, може да ги изтегли от сайта на издателство „Просвета” – www.prosveta.bg/kompmod. Файлът съдържа: 
 
  • видео инструкции;
  • шаблони на задачи от учебника;
  • папка с възможни решения на задачите;
  • демонстрации на ключови моменти от преподаването на предмета. 
Допълнителните материали са разпределени по папки с номера на всеки урок.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192222109

Формат

21х29

Страници

64

Тегло 0.230 kg
Заповед

№ РД 09-1187/19.07.2018

Всички категории