Математика за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Елементи на математическия анализ

В наличност
25.00 лв. 20.00 лв.
е-просвета лого Демо линк
17.50 лв. 14.00 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Той отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи.
Учебникът се отличава със следните предимства:
  • представяне на учебното съдържание по достъпен и интересен за учениците начин;
  • въвеждане на новите понятия, твърдения и алгоритми с примери и контрапримери, като се използват знанията и уменията на учениците;
  • използване на различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
  • създаване на условия за самостоятелно учене;
  • използване на интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
  • създаване на условия за алгоритмизиране чрез разглеждане на задачите по типове според методите за решаване.
С помощта на рубриката „Практическо правило”: се дават правила за лесно запомняне на алгоритми за решаване на задачи; се подчертават съществени моменти от учебното съдържание; се обръща внимание на типични грешки, допускани от учениците.
Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол”, предложени в края на всяка тема, и дадените в края на учебника отговори дават възможност на учениците за самооценка.

Електронен вариант


• Е-четим вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца.

Характеристики

Допълнителна информация

Автор Николай Буюклиев, Надежда Буюклиева, Таня Стоева
Клас 11. клас
Предмет Математика
Вид издание Учебници
ISBN

978-954-01-4018-6

Баркод

9789540140186

Формат

17×24 см

Страници

212

Тегло 0.370 kg
Вид подготовка

Профилирана подготовка

Заповед

№ РД 09-1545/17.07.2020 г.

Година

2020

Всички категории