Математика за 4. клас

Автори: Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
Издателство: „Просвета – София” АД
Одобрено от МОН!
В наличност
18.67 лв. 16.80 лв.
е-просвета лого Демо линк
13.07 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Учебникът по математика за 4. клас от комплекта „Чуден свят” на издателска група „Просвета” продължава, допълва и доразвива идеите на авторите, реализирани в учебниците от 1. до 3. клас.
Предвидените по програма аритметични и геометрични знания се изучават съвместно. При поднасянето на аритметичния компонент се разчита основно на аналогията с изучените и овладени до момента знания за алгоритмите с числата до 1000. Визуализацията е основата при изграждането на геометричния компонент.
Учебното съдържание се поднася чрез прецизно изградена система от задачи, която улеснява възприемането и овладяването му. Подредбата на задачите позволява да се върви с малки стъпки от по-лесни към по-сложни. Контекстът им често е забавен и интригуващ, като изцяло е съобразен с интересите и предпочитанията на децата на тази възраст.
Основните направления, които авторите очертават с разработването и специфичния начин на поднасяне на учебното съдържание, са свързани с:
  • развитие на интелектуалните способности на учениците. На този етап това е пряко свързано с развитието на умения за сравняване, обобщаване и вземане на решения. Във връзка с това са направени обобщение и систематизация на всичко, изучено до момента. Форматът на обобщителните уроци позволява освен съдържателно информацията да бъде откроена и визуално, което е от особено значение за съвременното поколение, мислещо в образи;
  • разбиране на практическата значимост на изучаваното по математика. Във връзка с това особено значение има рубриката „Искам да стана…”. Тя осигурява възможност на учениците да влязат в ролята на специалисти в дадена област, да се опитат да решават проблеми, да вземат решения и да ги обосновават;
  • овладяване на различни компетентности. Специално внимание е отделено на придобиването на дигитална компетентност (работа с т.нар. интернет таблици и с дигиталното портфолио) и на работата с информация, представена по различни начини;
  • стимулиране на учениците, проявяващи интерес към математиката. За тях са разработени задачи, означени по определен начин, които не са задължителни за останалите деца.
  • Амбициозните цели, заложени от авторите, остават провокация за учителите, които ще посегнат към учебника с любов към децата и с мисъл за тяхната реализация в бъдещето.

Електронен вариант


Включва:
• Електронен вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца;
• Компютърен прочит на условията и задачите в учебниците в помощ на най-малките ученици;
• Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.;
• Видеофилми – допълват темите, въвеждат и обясняват нови понятия и затвърждават наученото;
• Видеоуроци, преподадени от утвърдени учители;
• Кратки е-уроци – най-важното от всяка тема за нови знания, събрано в една презентация за преговор и проверка на усвоените знания;
• Тестове за проверка на знанията след всеки кратък е-урок;
• Ms office файлове – интегриран в платформата директен достъп до файлове във формат: Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint.

Характеристики

Допълнителна информация

Автор Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
Клас 4. клас
Предмет Математика
Вид издание Учебници
ISBN

978-954-01-3849-7

Баркод

9789540138497

Формат

21×29

Страници

144

Тегло 0.430 kg
Заповед

№ РД 09-1602/25.06.2019 г.

Всички категории