Математика за 4. клас

Автори: Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
В наличност
10403109082

12.11 лв. 10.90 лв.

Учебникът по математика за 4. клас от комплекта „Чуден свят” на издателска група „Просвета” продължава, допълва и доразвива идеите на авторите, реализирани в учебниците от 1. до 3. клас.
Предвидените по програма аритметични и геометрични знания се изучават съвместно.


Виж още

Compare

Анотация

Учебникът по математика за 4. клас от комплекта „Чуден свят” на издателска група „Просвета” продължава, допълва и доразвива идеите на авторите, реализирани в учебниците от 1. до 3. клас.
Предвидените по програма аритметични и геометрични знания се изучават съвместно. При поднасянето на аритметичния компонент се разчита основно на аналогията с изучените и овладени до момента знания за алгоритмите с числата до 1000. Визуализацията е основата при изграждането на геометричния компонент.
Учебното съдържание се поднася чрез прецизно изградена система от задачи, която улеснява възприемането и овладяването му. Подредбата на задачите позволява да се върви с малки стъпки от по-лесни към по-сложни. Контекстът им често е забавен и интригуващ, като изцяло е съобразен с интересите и предпочитанията на децата на тази възраст.
Основните направления, които авторите очертават с разработването и специфичния начин на поднасяне на учебното съдържание, са свързани с:
  • развитие на интелектуалните способности на учениците. На този етап това е пряко свързано с развитието на умения за сравняване, обобщаване и вземане на решения. Във връзка с това са направени обобщение и систематизация на всичко, изучено до момента. Форматът на обобщителните уроци позволява освен съдържателно информацията да бъде откроена и визуално, което е от особено значение за съвременното поколение, мислещо в образи;
  • разбиране на практическата значимост на изучаваното по математика. Във връзка с това особено значение има рубриката „Искам да стана…”. Тя осигурява възможност на учениците да влязат в ролята на специалисти в дадена област, да се опитат да решават проблеми, да вземат решения и да ги обосновават;
  • овладяване на различни компетентности. Специално внимание е отделено на придобиването на дигитална компетентност (работа с т.нар. интернет таблици и с дигиталното портфолио) и на работата с информация, представена по различни начини;
  • стимулиране на учениците, проявяващи интерес към математиката. За тях са разработени задачи, означени по определен начин, които не са задължителни за останалите деца.
  • Амбициозните цели, заложени от авторите, остават провокация за учителите, които ще посегнат към учебника с любов към децата и с мисъл за тяхната реализация в бъдещето.

Характеристики

Допълнителна информация

Автор Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
Клас 4. клас
Предмет Математика
Вид издание Учебници
ISBN

978-954-01-3849-7

Баркод

9789540138497

Формат

21×29

Страници

144

Тегло 0.430 kg
Заповед

№ РД 09-1602/25.06.2019 г.

Всички категории