Привет! A1.2. Руски език за 10. клас. Част 2 (втори чужд език)

В наличност
38.67 лв. 30.94 лв.
е-просвета лого Демо линк
11.90 лв. 9.52 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Учебникът „Привет!” А1 се състои от две части: А1.1 (9 клас) и А1.2 (10. клас) и е предназначен е за ученици, които започват изучаването на втори чужд език в 9. клас. Втората част на учебника А1.2 е предназначена за 10. клас.
Основните принципи, на които се основава концепцията на учебния комплект са:
• създаден  е специално за българските ученици и отчита типичните за българите трудности при усвояване на руския език;
• изграден е на основата на съвременните методически принципи за  комуникативно насочено езиковото обучение;
• отговаря на психологическите особености на учениците от тази възрастова група;
• изгражда положителна мотивация у учениците;
• развива интерес към руската култура и формира толерантност и готовност за междукултурен контакт;
• изгражда чувство за национална идентичност.
„Привет!” има комуникативна ориентация, развива уменията за използване на езика в ситуации, а езиковите знания (лексиката и граматиката) играят ролята на градивен материал за речта на учениците.
Учебникът започва с общите за близкородствените славянски езици думи букви и явления: по този начин у учениците са създава увереност, че те макар и в ограничен обем, могат да използват езика. Това се прави с цел да бъде преодоляна психологическата бариера, която човек има в началото на изучаване на нов език. Учениците попълват речниковия си запас с множество близкородствени думи в руския език, като лексикалната работа върху тях е минимална, а се набляга върху усвояването на трудните за българите различаващи се по форма думи.
„Привет!” има сюжетен характер. Основните герои, Калина и Игор, са на възрастта на учениците, които ще учат по него. Въвеждат се и се усвояват темите: семейство, училище, свободно време, приятели, моят дом, град и други.
В учебника са включени интересни и разнообразни по жанр текстове за слушане и четене: диалози, научно-популярни, художествени текстове, обяви и други. Използвани са и много съвременни жанрове: инфографики, мемове (разпространявана в социалните мрежи или сайтове фраза или афоризъм, изписана върху снимка) и други познати на младите хора съвременни форми на поднасяне и възприемане на текстова информация.
Учебникът съдържа граматичен справочник на български език. С помощта на кратки и ясни обяснения с примери и, ако се налага, превод на български език, са обяснени основните трудности, с които българите се сблъскват, когато изучават руски език. Включен е и руско-български поурочен речник.
Учебният комплект „Привет!”  включва учебник в две частии, 2 учебни тетрадки, аудио дискове, книга за учителя и електронен учебник.

Електронен вариант


Включва:
• Електронен вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца;
• Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.;
• Аудиофайлове – текстове за слушане.

Характеристики

Допълнителна информация

Автор Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова
Клас 10. клас
Предмет Руски език
Вид издание Учебници
ISBN

978-954-01-3667-7

Баркод

9789540136677

Формат

21×29 см

Страници

92

Тегло 0.300 kg
Заповед

№ РД 09-1291/19.07.2018 г.

Година

2018

Всички категории