Родинознание за 2. клас

Автори: Емилия Василева, Силвия Цветанска
Издателство: „Просвета Плюс” ЕАД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
Предстоящ

Учебното съдържание е разработено в съответствие с новата учебна програма и отговаря на съвременните методически изисквания.
Негови предимства са:
• достъпно представени нови знания;
• стимулиращи въпроси и задачи, обогатяващи сетивнопознавателния опит на учениците;


Виж още

Compare

Анотация

Учебното съдържание е разработено в съответствие с новата учебна програма и отговаря на съвременните методически изисквания.
Негови предимства са:
• достъпно представени нови знания;
• стимулиращи въпроси и задачи, обогатяващи сетивнопознавателния опит на учениците;
• задачи за развиване на умения за работа с научнопопулярен текст;
• рубрики за развитие на критичното мислене и комуникативните умения на учениците;
• практически задачи за създаване умения и работа в екип.
Богатият илюстративен материал развива емоционалното възприемане на учебното съдържание и мотивацията на учениците за учене, техните социални и граждански компетентности.

Характеристики

Допълнителна информация

Вид издание Учебници
Формат

21×29 см

Страници

68

Заповед

№ РД 09-2624/17.11.2022 г.

Всички категории