Технологии и предприемачество за 4. клас

Автори: Георги Иванов, Ангелина Калинова
Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
В наличност
10421108540

12.00 лв. 10.80 лв.

Учебникът се основава на личностно-ориентирания подход при работата с учениците, на ученето чрез правене и преживяване. Реализиран е баланс на познавателните и практическите предизвикателства, като е поставен акцент върху социалната и емоционалната страна в обучението.

Виж още

Compare

Анотация

Учебникът се основава на личностно-ориентирания подход при работата с учениците, на ученето чрез правене и преживяване. Реализиран е баланс на познавателните и практическите предизвикателства, като е поставен акцент върху социалната и емоционалната страна в обучението. Заложена е идеята, че критерият за успех е удовлетвореността на всеки ученик и радостта от постиженията, които са различни за всяко дете. Учебното съдържание е диференцирано по степен на трудност според познавателните и практическите възможности на учениците. Чрез него те опознават себе си и своите силни страни, използват ги за себеутвърждаване в междуличностното общуване. Развиват уменията си да разпознават емоциите си, да ги управляват и по възможност да ги преобразуват. 
Учебникът е отлично средство за:
  • изграждане на ключовите компетентности от Европейската референтна рамка;
  • развиване на качествата самостоятелност, инициативност, предприемчивост, отговорност; 
  • възпитаване на емоционална интелигентност;
  • формиране на умения за екипно взаимодействие.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9789540138459

Формат

21×29

Страници

48

Тегло 0.210 kg
Заповед

№ РД 09-1640/25.06.2019 г.

Всички категории