1. клас
 • -20%

  Читанка за 1. клас

  Включените в читанката художествени текстове са подбрани съобразно следните тематични области: „Аз и моята Родина”, „Аз и моето семейство”, „Аз съм вече ученик”, „Аз и природата”, „Празници”, „Що е то?”, „В света на приказките”, „Весели игри”.

  5.67 лв. 4.54 лв.
 • -20%

  Читанка за 1. клас

  Читанката поставя основите на литературното обучение на първокласниците през следбуквения етап на ограмотяване. Подбрани са стойностни художествени текстове от различни жанрове, които са организирани тематично в няколко раздела. Следвани са двете основни цели на литературното обучение – формиране на умения за пълноценно възприемане и адекватно осмисляне на художествен текст чрез …

  5.67 лв. 4.54 лв.
 • -20%

  Читанка за 1. клас

  Читанката е първият учебник, чрез който учениците се запознават с художествената литература. В нея са представени част от най-добрите произведения на българската и чуждестранната литература за деца – любими на много поколения. Включени са всички литературни видове, предвидени в учебната програма – приказка, разказ, стихотворение, гатанка.

  5.67 лв. 4.54 лв.
 • -20%

  Буквар за 1. клас

  Букварът дава възможност за успешно обучение по начално четене през предбуквения и буквения етап на ограмотяването. Включеното учебно съдържание се характеризира с:

  нагледност и достъпност;
  интегралност и междупредметни връзки;
  вариативност на учебните задачи;
  диференциация на обучението.

  11.28 лв. 9.02 лв.
 • -20%

  Буквар за 1. клас

  Букварът дава възможност за различна продължителност на предбуквения и буквения етап и за избор между три варианта за работа – един, в случай че учениците усвояват четенето и писането с оптимални темпове; втори – ориентиран към първокласници, които постъпват в училище с усвоени начални умения за писане и четене и …

  11.28 лв. 9.02 лв.
 • -20%

  Буквар за 1. клас

  „Червеният буквар” на Владимир Попов, който през последните 15 години неизменно и категорично е № 1 в предпочитанията на началните учители, е с ново съдържание. След като ограмоти над 600 000 деца, той бе преработен така, че да отговаря на новата учебна програма по български език и литература за 1. …

  11.28 лв. 9.02 лв.
 • -20%

  Развитие на речта за 1. клас за ученици с увреден слух

  Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на принципа на комуникацията – основна задача в този период е овладяването на диалогичната форма на речта.

  38.67 лв. 30.94 лв.
 • -20%

  Произношение за 1. клас за ученици с увреден слух

  Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език. Учебникът следва основните положения, заложени в концентричния и аналитико-синтетичния метод.

  38.67 лв. 30.94 лв.

Всички категории