10. клас

  • Математика за 10. клас

    При създаването на учебника авторите са се ръководили от идеята учениците и учителите да работят с удоволствие. Използвани са най-добрите методически практики, като утвърденият в нашето училище опит се съчетава с нови, атрактивни подходи. Учебникът се отличава със следните предимства:

    дава възможност за самостоятелно учене;

    системност и яснота при въвеждане на новите …

    12.90 лв. 11.61 лв.

Всички категории