5. клас | Математика

 • Математика за 5. клас, 1. част

  Преработеното издание на учебника според новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. се състои от 2 части. То предлага:
  • теми за 156 учебни часа;
  • намаляване на теоретичната информация;
  • за темите, които затрудняват учениците, повече уроци за нови знания, което осигурява по-лесното и ефективно усвояване;
  • повече уроци за упражнение;
  • уроци за измерване, чертаене, изработване на модели на куб и правоъгълен паралелепипед;

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.

  Математика за 5. клас, 1. част

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.
 • Математика за 5. клас, 2. част

  Преработеното издание на учебника според новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. се състои от 2 части. То предлага:
  • теми за 156 учебни часа;
  • намаляване на теоретичната информация;
  • за темите, които затрудняват учениците, повече уроци за нови знания, което осигурява по-лесното и ефективно усвояване;
  • повече уроци за упражнение;
  • уроци за измерване, чертаене, изработване на модели на куб и правоъгълен паралелепипед;

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.

  Математика за 5. клас, 2. част

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.
 • Тетрадка № 1 по математика за 5. клас

  Съдържанието на тетрадката е преработено на базата на новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  За всяка тема от разделите „Делимост“ и „Обикновени дроби“ са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигането на очакваните резултати. Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка № 2 по математика за 5. клас

  Съдържанието на тетрадката е преработено на базата на новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  За всяка тема от разделите „Десетични дроби“, „Геометрични фигури“ и „Геометрични тела“ са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигането на очакваните резултати.

  5.90 лв. 5.31 лв.

Всички категории