5. клас | Музика

 • Музика за 5. клас

  Съдържанието на учебника е структурирано в раздели, всеки от които започва със снимки и въпроси за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда – нов елемент в учебната програма.
  Рубриките „Основни знания”, „Онагледяваща схема”, „Ново понятие”, „Пояснителен текст и допълнителна информация”, „Речник на непознати думи”, „Музика за изпълнение” и „Музика за слушане” са …

  12.29 лв.18.67 лв.
  12.29 лв.16.80 лв.

  Музика за 5. клас

  12.29 лв.18.67 лв.
  12.29 лв.16.80 лв.
 • Музика за 5. клас

  С учебника по музика за 5. клас авторите създават условия за развитие на музикалните способности на учениците като важен фактор за пълноценното им общуване с музиката. Новите понятия се въвеждат след предварително натрупани слухови представи и са обяснени възможно най-достъпно и кратко.

  12.29 лв.18.67 лв.
  12.29 лв.16.80 лв.

  Музика за 5. клас

  12.29 лв.18.67 лв.
  12.29 лв.16.80 лв.
 • Тетрадка по музика за 5. клас

  Тетрадката съдържа занимателни задачи, ребуси и кръстословици, които осмислят новите понятия и постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. Разнообразните задачи провокират интереса към занимания с музика и създават възможност учениците сами и с помощта на учителя да проверят своите умения и знания.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка по музика за 5. клас

  Тетрадката по музика допълва и разнообразява работата по темите от учебника, подпомага постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. Включени са забавни задачи, упражнения и кръстословици във връзка с изучавания материал. Съдържа и задачи, с които може да се организират състезания или дейности по желание на учениците.

  5.90 лв. 5.31 лв.

Всички категории