5. клас

  • -20%

    Табло „Лабораторни съдове и прибори”

    Таблото онагледява основните съдове и прибори, които се използват в химическата лаборатория. Може да се използва в часовете по човекът и природата в 5. и в 6. клас, както и в часовете по химия и опазване на околната среда в 7. и в 8. клас.

    10.00 лв. 8.00 лв.

Всички категории