6. клас | География и икономика

 • -20%

  География и икономика за 6. клас

  Учебникът се отличава с кратки, увлекателно написани и разбираеми за ученика уроци и с прецизно графично оформление.

  Постигнат е баланс между географското познание и нормативните изисквания за обема, обхвата и структурата на учебника.

  Всяка методична единица е разработена на две страници, разположени върху един разтвор.

  25.33 лв. 20.26 лв.
 • -20%

  География и икономика за 6. клас

  Учебникът по география и икономика за 6. клас на изд. „Просвета Плюс” е в пълно съответствие с изискванията на учебната програма за този клас и гарантира постигането на очакваните резултати, посочени в нея, относно: знания, умения, компетентности, отношения, модели на поведение.

  25.33 лв. 20.26 лв.
 • -20%

  Тетрадка по география и икономика за 6. клас

  Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с най-новата учебна програма по география и икономика за 6. клас от 2022/2023 г. Тя съдържа задачи, които са групирани по теми, съответстващи на уроците за нови знания в учебника. Разработени са и два тренировъчни теста – за начален и за годишен преговор. За всяка тема са предложени от 4 до 6 задачи, които са свързани с обясняване на нови понятия, работа с географски карти, разпознаване на изображения, попълване на таблици, съставяне на текст по зададени опори или ключови думи, кръстословици и др.

  6.90 лв. 5.52 лв.
 • -20%

  Тетрадка по география и икономика за 6. клас

  Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с най-новата учебна програма по география и икономика за 6. клас от 2022/2023 г. Тя съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Тетрадката допринася за усвояването на знанията с разбиране, за формирането на заложените в учебната програма умения и компетентности. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от различни източници, за работа с контурна карта, занимателни задачи и др.

  6.90 лв. 5.52 лв.

Всички категории