7. клас | Математика

 • Математика за 7. клас

  При създаването на учебника авторите са се ръководили от идеята учениците и учителите да работят с удоволствие. Учебникът отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови атрактивни подходи, които са доказали своята ефективност.

  14.00 лв.20.00 лв.
  14.00 лв.18.00 лв.

  Математика за 7. клас

  14.00 лв.20.00 лв.
  14.00 лв.18.00 лв.
 • Математика за 7. клас

  Учебникът се отличава с ясна структура на уроците за нови знания, за упражнения, обобщения, преговор и за практически дейности. Уроците са разработени с ярко откроени типове задачи, с пояснителни текстове, схеми и диаграми, които улесняват усвояването на новото знание от учениците.

  14.00 лв.20.00 лв.
 • Тетрадка №1 по математика за 7. клас

  Учебната тетрадка е преработена в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2023/2024 г.
  За всяка тема от разделите „Цели изрази“, „Уравнения“ и „Основни геометрични фигури“ са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Поставени са акценти върху същността на съответното знание, като са олекотени техническите пресмятания при решаване на задачите.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка №2 по математика за 7. клас

  Учебната тетрадка е преработена в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2023/2024 г.
  За всяка тема от разделите „Еднакви триъгълници“, „Неравенства“, „Успоредник“ и „Елементи от вероятности и статистика“ са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Поставени са акценти върху същността на съответното знание, като са олекотени техническите пресмятания при решаване на задачите.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка №1 по математика за 7. клас

  Тетрадка №1 е първата от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“.
  Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
  Номерата на уроците са в съответствие с тези на учебника. Включените задачи са разнообразни по съдържание и формат и са съобразени с възрастовите особености на учениците, като са разработени…

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка №2 по математика за 7. клас

  Тетрадка №2 е втората от двете учебни тетрадки, които са част от учебния комплект за обучение по математика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“. Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
  Уроците в тетрадката са продължение на съответните уроци в учебника. Включените задачи може да се използват за затвърдяване на учебното съдържание по математика.

  5.90 лв. 5.31 лв.

Всички категории