9. клас | Български език и литература

 • Български език за 9. клас

  Учебникът е създаден така, че да бъде полезен както при екипната работа в клас, така и в процеса на самоподготовката на учениците. Той съдържа:

  максимално кратко и ясно поднесена информация по предвидените от учебната програма теми;

  практически лесно приложими алгоритми за стилистичен анализ;

  инструкции за успешно участие в диалог и дискусия;

  модели за създаване …

  14.00 лв. 12.60 лв.
 • Литература за 9. клас

  Написан от утвърдени специалисти, учебникът представя произведенията от програмата по достъпен и интересен за деветокласниците начин. В неговите 196 страници са поместени и всички необходими откъси от изучаваните творби.

  Уроците са с ясна структура, знанията се овладяват чрез рубриките „Работа с текста”, „Да съпоставим”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме”, „Думи и образи” …

  19.00 лв. 17.10 лв.
 • Български език за 9. клас

  Това е преработка на най-популярния учебник по български език за 9. клас през последното десетилетие. В новия му вариант са осъществени необходимите промени, за да се постигне пълно съответствие с актуалната учебна програма.

  12.00 лв. 10.80 лв.

Всички категории