• ПРЕДСТОЯЩО

    Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 3 – 4 г.

    Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
    • рисунки и апликации;
    • графични упражнения;

Всички категории