• Тетрадка по география и икономика за 5. клас

  Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с най-новата учебна програма по география и икономика за 5. клас от 2021/2022 г. Тя e основен компонент на учебния комплект по география и икономика за 5. клас. Тетрадката съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Чрез тях се постигат по-задълбочено разбиране и осмисляне на учебното съдържание, усвояване на понятията и водещите идеи, заложени в учебната програма, прилагане на знанията и уменията в сходни ситуации.

  7.90 лв. 7.11 лв.
 • Тетрадка по география и икономика за 7. клас

  Учебната тетрадка по география и икономика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“ съдържа система от разнообразни по характер и сложност въпроси и задачи. Те покриват цялото съдържание на уроците за нови знания. Организирани са по раздели, теми и урочни единици, като следват логиката на учебното съдържание.

  7.90 лв. 7.11 лв.
 • Тетрадка по география и икономика за 6. клас

  Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с най-новата учебна програма по география и икономика за 6. клас от 2022/2023 г. Тя съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Тетрадката допринася за усвояването на знанията с разбиране, за формирането на заложените в учебната програма умения и компетентности. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от различни източници, за работа с контурна карта, занимателни задачи и др.

  7.90 лв. 7.11 лв.
 • География и икономика за 5. клас

  Промените в преработеното издание на учебника са съобразени с новата учебна програма по география и икономика от 2022/2023 г.
  • В него са включени теми за 68 учебни часа, като са запазени предимствата на предходния учебник, гарантиращи устойчиво високи резултати.
  • Уроците за нови знания запазват структурата си. Те съдържат мотивационна част, ясно структуриран основен текст, различни по сложност въпроси и задачи и рубрика „Запомнете“, обобщаваща най-важното.

  15.87 лв.25.33 лв.
  15.87 лв.22.80 лв.

  География и икономика за 5. клас

  15.87 лв.25.33 лв.
  15.87 лв.22.80 лв.
 • География и икономика за 7. клас

  Учебникът по география и икономика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс” е в пълно съответствие с изискванията на учебната програма за този клас и гарантира постигането на очакваните резултати чрез дейност и на базата на мотиви.

  17.73 лв.25.33 лв.
  17.73 лв.22.80 лв.

  География и икономика за 7. клас

  17.73 лв.25.33 лв.
  17.73 лв.22.80 лв.
 • География и икономика за 6. клас

  Преработеният учебник съчетава нови и доказани от практиката успешни методически идеи, като спазва промените в новата учебна програма по география и икономика от 2022/2023 г. Той включва:
  • теми, които са модел за работа в 68 учебни часа, като онези от тях, които затрудняват най-много учениците, е предвидено да се изучават в 2 или 3 часа;
  • уроци за нови знания с мотивационна част, ясно обяснен основен текст, различни по сложност въпроси и задачи и обобщение на най-важното в рубриката „Запомнете“;
  • разнообразни изображения, които подпомагат осмислянето на текста;

  16.80 лв.25.33 лв.
  16.80 лв.22.80 лв.

Всички категории