• -20%

  Тетрадка № 1 по математика за 5. клас

  Tетрадкa № 1 е първата от двете учебни тетрадки, включена в учебния комплект за обучение по математика в 5. клас на издателство „Просвeта Плюс“.
  Съдържанието на тетрадката е преработено на базата на новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Проявен е стремеж към олекотяване на предложените задачи, предназначени за упражнение на нови знания и придобиване на необходими умения.

  4.90 лв. 3.92 лв.
 • -20%

  Тетрадка № 2 по математика за 5. клас

  Tетрадкa № 2 е втората от двете учебни тетрадки, включена в учебния комплект за обучение по математика в 5. клас на издателство „Просвeта Плюс“.
  Съдържанието на тетрадката е преработено съгласно новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Проявен е стремеж към олекотяване на техническите пресмятания при решаване на задачи.

  4.90 лв. 3.92 лв.
 • -20%
  НОВО

  Контролни работи по математика за 5. клас

  Новото преработено издание на помагалото „Контролни работи по математика за 5. клас“ е :
  • съобразено с новата учебна програма по математика за 5. клас, разработена за 170 часа годишно;
  • разработено за използване независимо от учебника, по който преподава учителят или се обучава ученикът;
  • предназначено за учители с цел подпомагането им при разработване на колективни писмени изпитвания в две групи;

  7.90 лв. 6.32 лв.
 • -20%

  Математика за 6. клас

  Учебникът по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс” с автори доц. Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина и Николай Райков се отличава със своята ясна структура на уроците за нови знания, за упражнения и за практически дейности, както и с умело разграничените задачи за упражняване на новите знания …

  21.33 лв. 17.06 лв.
 • -20%

  Тетрадка № 1 по математика за 6. клас

  Тетрадка №1 е първата от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс“.
  Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Номерата на уроците са в съответствие с тези на учебника.

  5.90 лв. 4.72 лв.
 • -20%

  Тетрадка № 2 по математика за 6. клас

  Тетрадка № 2 е втората от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс“.
  Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Тетрадката е разработена като помагало за затвърдяване на учебното съдържание към съответните уроци от учебника.

  5.90 лв. 4.72 лв.
 • -20%

  Контролни работи по математика за 6. клас

  Сборникът е ценно помагало за учителите при изготвянето на писмени изпитвания по математика за 6. клас. Разработен е аналогично на едноименния сборник за 5. клас от същия авторски колектив. Форматът на контролните работи съответства на формата на теста за Националното външно оценяване по математика в края на 7.

  6.90 лв. 5.52 лв.
 • -20%

  Книга за учителя по математика за 6. клас

  Книгата за учителя е полезно методическо помагало за учителя със своите три основни структурни компонента: количествено разпределение по теми на видовете уроци и видовете задачи; примерни разработки на темите по уроци; примерно годишно тематично разпределение.

  15.00 лв. 12.00 лв.
 • -20%

  Математика за 7. клас

  Учебникът се отличава с ясна структура на уроците за нови знания, за упражнения, обобщения, преговор и за практически дейности. Уроците са разработени с ярко откроени типове задачи, с пояснителни текстове, схеми и диаграми, които улесняват усвояването на новото знание от учениците.

  20.00 лв. 16.00 лв.
 • -20%

  Тетрадка № 1 по математика за 7. клас

  Tетрадка № 1 съдържа разнообразни задачи по темите: Начален преговор; 1. Цели изрази; 2. Уравнения; и 3. Основни геометрични фигури. Предвидено е достатъчно място за решаването на алгебрични и геометрични задачи, както и за чертежи, схеми и диаграми.

  4.90 лв. 3.92 лв.
 • -20%

  Тетрадка № 2 по математика за 7. клас

  Tетрадка № 2 е предвидена за затвърдяване на темите от учебника: 3. Основни геометрични фигури; 4. Еднакви триъгълници; 5. Неравенства; 6. Успоредник; 7. Елементи от вероятности и статистика; 8. Построения с линия и пергел. Може да се използва както в учебния час, така и за домашна работа.

  4.90 лв. 3.92 лв.
 • -20%

  Контролни работи по математика за 7. клас

  Сборникът е ценно помагало за учителите при изготвянето на писмени изпитвания по математика за 7. клас. Той е разработен по подобие на едноименните му сборници за 5. и 6. клас от същия авторски колектив.

  Форматът на контролните работи съответства на формата на теста за НВО по математика в края на 7 …

  6.90 лв. 5.52 лв.
 • -20%

  Книга за учителя по математика за 7. клас

  Книгата за учителя е полезно методическо помагало за учителя със своите три основни структурни компонента:   

  количествено разпределение по теми на видовете уроци и видовете задачи;

  примерни разработки на темите по уроци;

  примерно годишно тематично разпределение, което улеснява учителя в преподаването на новите знания с включените препоръчителни контексти или дейности за реализиране на съответното …

  9.00 лв. 7.20 лв.

Всички категории