Математика за 6. клас, 1. част

В наличност
16.00 лв. 12.80 лв.
е-просвета лого Демо линк
11.20 лв. 8.96 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
• възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
• ярко обособени типове задачи;
• разнообразни задачи с практико-приложен характер;
• множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
• рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;
• обобщителни уроци, които представляват функционален минисправочник за новите знания;
• рубрики „Тестови задачи“ и „Самостоятелен контрол“, с които учениците сами може да отстранят пропуските си.
В преработеното издание на учебника по математика за 6. клас:
• уроците са разработени на достъпен и разбираем език;
• новите понятия са сведени до минимум;
• реализираното съдържание и включените задачи са максимално олекотени;
• предложени са уроци за реализиране в 2 учебни часа с цел осигуряване на повече часове за упражнение;
• дадена е свобода на учителя да преценява каква част от двучасовия урок да бъде разгледана в единия час и каква – в следващия час;
• има различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания;
• предложени са уроци за чертаене, за изработване на геометрични тела, за провеждане на експерименти, чрез които са създадени условия за учене чрез практика.

Електронен вариант


Включва:
• Електронен вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца;
• Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.;
• Анимации – интерактивни задачи и анимации за въвеждане на нови понятия и преговор;
• Видеофилми – допълват темите, въвеждат и обясняват нови понятия и затвърждават наученото;
• Видеоуроци, преподадени от утвърдени учители;
• Кратки е-уроци – най-важното от всяка тема за нови знания, събрано в една презентация за преговор и проверка на усвоените знания;
• Тестове за проверка на знанията след всеки кратък е-урок.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192223700

Формат

21×29 см

Страници

132

Тегло 0.358 kg
Заповед

№ РД 09-568/10.03.2023 г.

Година

2023

Всички категории