Математика за 6. клас, 1. част

Автори: Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Христова
Издателство: „Просвета Плюс” ЕАД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
Предстоящ

Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
• възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
• ярко обособени типове задачи;
• разнообразни задачи с практико-приложен характер;
• множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
• рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;


Виж още

Compare

Анотация

Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
• възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
• ярко обособени типове задачи;
• разнообразни задачи с практико-приложен характер;
• множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
• рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;
• обобщителни уроци, които представляват функционален минисправочник за новите знания;
• рубрики „Тестови задачи“ и „Самостоятелен контрол“, с които учениците сами може да отстранят пропуските си.
В преработеното издание на учебника по математика за 6. клас:
• уроците са разработени на достъпен и разбираем език;
• новите понятия са сведени до минимум;
• реализираното съдържание и включените задачи са максимално олекотени;
• предложени са уроци за реализиране в 2 учебни часа с цел осигуряване на повече часове за упражнение;
• дадена е свобода на учителя да преценява каква част от двучасовия урок да бъде разгледана в единия час и каква – в следващия час;
• има различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания;
• предложени са уроци за чертаене, за изработване на геометрични тела, за провеждане на експерименти, чрез които са създадени условия за учене чрез практика.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192223700

Формат

21×29 см

Страници

132

Заповед

№ РД 09-568/10.03.2023 г.

Година

2023

Всички категории