Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас

В наличност
33.08 лв. 29.77 лв.
е-просвета лого Демо линк
21.15 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Новият учебник по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас се отличава с:
достъпен и точен език;
ясно и стройно графично оформление.
Съдържа:
теоретично съдържание, организирано във въпроси и отговори;
практически задачи за мотивиране на новите знания и умения;
рубрика „Да припомним!“ за целогодишно актуализиране на основни знания и умения;
рубрика „Речник“ с термини на английски език и техния превод на български език;
допълнителни рубрики с любопитни факти и ценни насоки и препоръки за работа;
въпроси и задачи с различно ниво на сложност;
задачи за самостоятелна или екипна работа;
препоръчителни задачи за включване в портфолиото;
примерни тестове.
Работата с учебника гарантира:
овладяване на базисни знания, умения и отношения;
изграждане и приложение на дигитални компетентности;
развиване на дигитално творчество.

Към учебника има предварително подготвени ресурсни файлове със задачи, което значително улеснява работата в клас. Ще може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh

Електронен вариант


Включва:
• Електронен вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца;
• Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.;
• Видеофилми – допълват темите, въвеждат и обясняват нови понятия и затвърждават наученото;
• Кратки е-уроци – най-важното от всяка тема за нови знания, събрано в една презентация за преговор и проверка на усвоените знания.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192223724

Формат

21×29 см

Страници

104

Тегло 0.285 kg
Заповед

№ РД 09-1060/19.05.2023

Година

2023

Всички категории