Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас

В наличност
20704109317

6.90 лв. 6.21 лв.

Помагалото съдържа:
• работни листове по отделните теми от новата учебна програма;
• разнообразни задачи с различна степен на трудност.
Всеки работен лист:
• затвърдява и задълбочава знанията и уменията на учениците;


Виж още

Compare

Анотация

Помагалото съдържа:
• работни листове по отделните теми от новата учебна програма;
• разнообразни задачи с различна степен на трудност.
Всеки работен лист:
• затвърдява и задълбочава знанията и уменията на учениците;
• насочва към практическо прилагане на придобитите компетентности.
Помагалото осигурява възможност за работа:
• самостоятелно или заедно с учебника;
• индивидуално или в екип;
• в учебния час или за самоподготовка вкъщи.

Ресурсните файлове към помагалото може да изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

Всички категории