Математика за 5. клас, 2. част

Автори: Николай Райков, Снежинка Матакиева, Юлия Нинова
Издателство: „Просвета Плюс” ЕАД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
Предстоящ

Преработеният според новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. учебник за 5. клас е разделен в 2 части и предлага:
• намаляване на теоретичната информация и олекотяване на съдържанието;
• структурирано съдържание и логически свързани теми;
• спираловиден принцип на изложение на знанието;
• задачи, подходящи за различни стилове на учене;


Виж още

Compare

Анотация

Преработеният според новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. учебник за 5. клас е разделен в 2 части и предлага:
• намаляване на теоретичната информация и олекотяване на съдържанието;
• структурирано съдържание и логически свързани теми;
• спираловиден принцип на изложение на знанието;
• задачи, подходящи за различни стилове на учене;
• задачи с практико-приложен характер;
• задачи проекти за проучване и изследване;
• разнообразни учебни дейности;
• пояснителни текстове, схеми и диаграми;
• рубрика „Петминутка“ за диагностициране на знанията на учениците в края на часа в рамките на 5 минути;
• обобщителни уроци, които представляват функционален минисправочник за новите знания;
• рубрики „Тестови задачи“ и „Самостоятелен контрол“ в края на всяка тема, които дават възможност на учениците сами да установят нивото на знанията си и да отстранят допуснатите пропуски.
Уроците в учебника са разработени на достъпен и разбираем език. Авторите предлагат реализирането на част от тях да бъде в рамките на 2 учебни часа, като е дадена свобода на учителя да преценява каква част от урока да бъде разгледана в единия час и каква – в следващия час.

Характеристики

Допълнителна информация

Автор Николай Райков, Снежинка Матакиева, Юлия Нинова
Клас 5. клас
Предмет Математика
Вид издание Учебници
ISBN

978-619-222-369-4

Баркод

9786192223694

Формат

21×29 см

Страници

144

Заповед

№ РД 09-554/10.03.2023 г.

Година

2023

Всички категории