• Математика за 5. клас, 1. част

  Преработеният според новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. учебник за 5. клас е разделен в 2 части и предлага:
  • намаляване на теоретичната информация и олекотяване на съдържанието;
  • структурирано съдържание и логически свързани теми;
  • спираловиден принцип на изложение на знанието;
  • задачи, подходящи за различни стилове на учене;

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.

  Математика за 5. клас, 1. част

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.
 • Математика за 5. клас, 2. част

  Преработеният според новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. учебник за 5. клас е разделен в 2 части и предлага:
  • намаляване на теоретичната информация и олекотяване на съдържанието;
  • структурирано съдържание и логически свързани теми;
  • спираловиден принцип на изложение на знанието;
  • задачи, подходящи за различни стилове на учене;

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.

  Математика за 5. клас, 2. част

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.
 • Математика за 6. клас, 1. част

  Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
  • възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
  • ярко обособени типове задачи;
  • разнообразни задачи с практико-приложен характер;
  • множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
  • рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.

  Математика за 6. клас, 1. част

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.
 • Математика за 6. клас, 2. част

  Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
  • възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
  • ярко обособени типове задачи;
  • разнообразни задачи с практико-приложен характер;
  • множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
  • рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.

  Математика за 6. клас, 2. част

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.
 • Математика за 7. клас

  Учебникът се отличава с ясна структура на уроците за нови знания, за упражнения, обобщения, преговор и за практически дейности. Уроците са разработени с ярко откроени типове задачи, с пояснителни текстове, схеми и диаграми, които улесняват усвояването на новото знание от учениците.

  14.00 лв.20.00 лв.
  14.00 лв.18.00 лв.

  Математика за 7. клас

  14.00 лв.20.00 лв.
  14.00 лв.18.00 лв.

Всички категории