Математика за 6. клас, 1. част

Предстоящ

Новият учебник е преработен в съответствие с новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. и се състои от 2 части.
Той предлага:
• теми за 156 учебни часа;
• повече уроци за упражнение;
• намаляване на теоретичната информация;
• за темите, които затрудняват учениците, повече уроци за нови знания, което осигурява по-лесното и ефективно усвояване;
• разнообразни задачи, игри и любопитни факти от реалния живот;


Виж още

Compare

Анотация

Новият учебник е преработен в съответствие с новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. и се състои от 2 части.
Той предлага:
• теми за 156 учебни часа;
• повече уроци за упражнение;
• намаляване на теоретичната информация;
• за темите, които затрудняват учениците, повече уроци за нови знания, което осигурява по-лесното и ефективно усвояване;
• разнообразни задачи, игри и любопитни факти от реалния живот;
• задачи за проучване и изготвяне на проект.
В новото издание са запазени следните предимства на предходния учебник:
• съчетава най-добрите методически подходи и практики;
• дава възможност за вариативност при решаване на задачи, за насърчаване на самостоятелността и логическото мислене;
използва различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания;
• предложени са уроци за чертаене, за изработване на геометрични тела, за провеждане на експерименти, чрез които са създадени условия за учене чрез практика;
• в края на всяка тема е предвиден урок „Използвам и прилагам наученото“. Задачите в тези уроци дават възможност за общуване, анализ на различни възможности и аргументиране на избор по определени критерии“.
към обобщаващия урок в края на всяка тема е предложен тест „Аз се оценявам“, с който ученикът да провери и да направи самооценка на своите знания. С тази цел в края на теста е посочена страницата в учебника с отговорите на задачите и за всяка задача от теста е посочена страницата от учебника, където ученикът може да види решена подобна задача.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

978954010142845

Формат

21×29 см

Страници

136

Заповед

№ РД 09-566/10.03.2023 г.

Година

2023

Всички категории