6. клас | Математика

 • Математика за 6. клас, 1. част

  Новият учебник е преработен в съответствие с новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. и се състои от 2 части.
  Той предлага:
  • теми за 156 учебни часа;
  • повече уроци за упражнение;
  • намаляване на теоретичната информация;
  • за темите, които затрудняват учениците, повече уроци за нови знания, което осигурява по-лесното и ефективно усвояване;
  • разнообразни задачи, игри и любопитни факти от реалния живот;

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.

  Математика за 6. клас, 1. част

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.
 • Математика за 6. клас, 2. част

  Новият учебник е преработен в съответствие с новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. и се състои от 2 части.
  Той предлага:
  • теми за 156 учебни часа;
  • повече уроци за упражнение;
  • намаляване на теоретичната информация;
  • за темите, които затрудняват учениците, повече уроци за нови знания, което осигурява по-лесното и ефективно усвояване;
  • разнообразни задачи, игри и любопитни факти от реалния живот;

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.

  Математика за 6. клас, 2. част

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.
 • Математика за 6. клас, 1. част

  Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
  • възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
  • ярко обособени типове задачи;
  • разнообразни задачи с практико-приложен характер;
  • множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
  • рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.

  Математика за 6. клас, 1. част

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.
 • Математика за 6. клас, 2. част

  Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
  • възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
  • ярко обособени типове задачи;
  • разнообразни задачи с практико-приложен характер;
  • множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
  • рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.

  Математика за 6. клас, 2. част

  11.20 лв.18.67 лв.
  11.20 лв.16.80 лв.
 • Тетрадка № 1 по математика за 6. клас

  Съдържанието на тетрадката е преработено на базата на новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  За всяка тема от разделите „Рационални числа“, „Степенуване“ и „Уравнения“ са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Поставени са акценти върху същността на съответното знание, като са олекотени техническите пресмятания при решаване на задачите. Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка № 2 по математика за 6. клас

  Съдържанието на тетрадката е преработено на базата на новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  За всяка тема от разделите „Пропорции“, „Елементи от вероятности и статистика“ и „Геометрични фигури и тела“ са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците. Дадени са стъпките за решаване на някои от задачите, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но и се изграждат умения за правилно записване и подреждане на решенията.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка № 1 по математика за 6. клас

  Тетрадка №1 е първата от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс“.
  Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Номерата на уроците са в съответствие с тези на учебника.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка № 2 по математика за 6. клас

  Тетрадка № 2 е втората от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс“.
  Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Тетрадката е разработена като помагало за затвърдяване на учебното съдържание към съответните уроци от учебника.

  5.90 лв. 5.31 лв.

Всички категории