ПрироДА


Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ФАЙЛ ЗА СВАЛЯНЕ

Помагалото за учителя „ПрироДА“ е насочено към обучението по природни науки в 5. – 7. клас. Неговите основни цели са:

формиране на ключови компетентности за подкрепа на устойчивото развитие;
повишаване на качеството на обучението по природни науки чрез прилагане на иновативни методически технологии.


Виж още

Compare

Анотация

Помагалото за учителя „ПрироДА“ е насочено към обучението по природни науки в 5. – 7. клас. Неговите основни цели са:
  • формиране на ключови компетентности за подкрепа на устойчивото развитие;
  • повишаване на качеството на обучението по природни науки чрез прилагане на иновативни методически технологии.
В него ще намерите теми, които са насочени към формирането на отношения и умения за природосъобразен начин на живот, а не само към усвояване и възпроизвеждане на конкретни знания. Тези теми или техни елементи и идеи можете да прилагате в различни класни и извънкласни форми на обучение.
Методите и техниките, които са заложени при разработката на темите, са иновативни и интерактивни. Те ще засилят интереса на учениците към природата, ще стимулират тяхната креативност и ще съдействат за формирането на положително и информирано отношение към природата.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории