7. клас | Биология и здравно образование

  • БЕЗПЛАТНО

    ПрироДА

    Помагалото за учителя „ПрироДА“ е насочено към обучението по природни науки в 5. – 7. клас. Неговите основни цели са:

    формиране на ключови компетентности за подкрепа на устойчивото развитие;
    повишаване на качеството на обучението по природни науки чрез прилагане на иновативни методически технологии.

Всички категории