„Просвета Плюс” ЕАД

 • НОВО

  Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас

  Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по химия и опазване на околната среда, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
  Учебната тетрадка следва логиката на учебника. Почти за всеки урок има предвидени работни листове с различно предназначение: за работа в клас при изучаване на новото учебно съдържание, за самостоятелна работа вкъщи и за лабораторни упражнения.

  6.90 лв. 6.21 лв.
 • НОВО

  Тетрадка №2 по математика за 7. клас

  Тетрадка №2 е втората от двете учебни тетрадки, които са част от учебния комплект за обучение по математика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“. Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
  Уроците в тетрадката са продължение на съответните уроци в учебника. Включените задачи може да се използват за затвърдяване на учебното съдържание по математика.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • НОВО

  Тетрадка №1 по математика за 7. клас

  Тетрадка №1 е първата от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“.
  Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
  Номерата на уроците са в съответствие с тези на учебника. Включените задачи са разнообразни по съдържание и формат и са съобразени с възрастовите особености на учениците, като са разработени…

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Математика за 5. клас, 1. част

  Преработеният според новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. учебник за 5. клас е разделен в 2 части и предлага:
  • намаляване на теоретичната информация и олекотяване на съдържанието;
  • структурирано съдържание и логически свързани теми;
  • спираловиден принцип на изложение на знанието;
  • задачи, подходящи за различни стилове на учене;

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.

  Математика за 5. клас, 1. част

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.
 • Математика за 6. клас, 2. част

  Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
  • възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
  • ярко обособени типове задачи;
  • разнообразни задачи с практико-приложен характер;
  • множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
  • рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.

  Математика за 6. клас, 2. част

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.
 • Математика за 6. клас, 1. част

  Учебникът по математика за 6. клас е преработен в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. Разделен е в 2 части и се отличава с:
  • възможност за усвояване на новите знания съобразно интересите и личностните качества на учениците;
  • ярко обособени типове задачи;
  • разнообразни задачи с практико-приложен характер;
  • множество задачи проекти, които дават възможност на учениците да проучват и изследват;
  • рубрика „Петминутка“, с която може да се диагностицират знанията на учениците;

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.

  Математика за 6. клас, 1. част

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.
 • Математика за 5. клас, 2. част

  Преработеният според новата учебна програма по математика от 2022/2023 г. учебник за 5. клас е разделен в 2 части и предлага:
  • намаляване на теоретичната информация и олекотяване на съдържанието;
  • структурирано съдържание и логически свързани теми;
  • спираловиден принцип на изложение на знанието;
  • задачи, подходящи за различни стилове на учене;

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.

  Математика за 5. клас, 2. част

  11.20 лв.16.00 лв.
  11.20 лв.14.40 лв.
 • География и икономика за 5. клас

  Промените в преработеното издание на учебника са съобразени с новата учебна програма по география и икономика от 2022/2023 г.
  • В него са включени теми за 68 учебни часа, като са запазени предимствата на предходния учебник, гарантиращи устойчиво високи резултати.
  • Уроците за нови знания запазват структурата си. Те съдържат мотивационна част, ясно структуриран основен текст, различни по сложност въпроси и задачи и рубрика „Запомнете“, обобщаваща най-важното.

  15.87 лв.22.67 лв.
  15.87 лв.20.40 лв.

  География и икономика за 5. клас

  15.87 лв.22.67 лв.
  15.87 лв.20.40 лв.
 • География и икономика за 6. клас

  Преработеният учебник съчетава нови и доказани от практиката успешни методически идеи, като спазва промените в новата учебна програма по география и икономика от 2022/2023 г. Той включва:
  • теми, които са модел за работа в 68 учебни часа, като онези от тях, които затрудняват най-много учениците, е предвидено да се изучават в 2 или 3 часа;
  • уроци за нови знания с мотивационна част, ясно обяснен основен текст, различни по сложност въпроси и задачи и обобщение на най-важното в рубриката „Запомнете“;
  • разнообразни изображения, които подпомагат осмислянето на текста;

  16.80 лв.24.00 лв.
  16.80 лв.21.60 лв.
 • Тетрадка по родинознание за 2. клас

  Учебната тетрадка е част от комплекта по родинознание. Тя съдържа разнообразни задачи и упражнения за допълнителна работа, които насочват учениците към осъществяване на:
  • самостоятелни проучвания;
  • експерименти;
  • екипна работа и работа по проект.

  5.17 лв. 4.65 лв.
 • Родинознание за 2. клас

  Учебното съдържание е разработено в съответствие с новата учебна програма и отговаря на съвременните методически изисквания.
  Негови предимства са:
  • достъпно представени нови знания;
  • стимулиращи въпроси и задачи, обогатяващи сетивнопознавателния опит на учениците;

  6.86 лв.9.80 лв.
  6.86 лв.8.82 лв.

  Родинознание за 2. клас

  6.86 лв.9.80 лв.
  6.86 лв.8.82 лв.
 • Тетрадка по литература за 6. клас

  Учебната тетрадка допълва работата с учебника по литература на „Просвета Плюс“. За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:
  • какво знае ученикът;
  • какво разбира;
  • каква е личната му позиция;

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка по литература за 5. клас

  Учебната тетрадка допълва с интересни упражнения работата с учебника по литература на „Просвета Плюс“.
  За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:….

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка № 2 по математика за 6. клас

  Тетрадка № 2 е втората от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс“.
  Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Тетрадката е разработена като помагало за затвърдяване на учебното съдържание към съответните уроци от учебника.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка № 1 по математика за 6. клас

  Тетрадка №1 е първата от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс“.
  Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Номерата на уроците са в съответствие с тези на учебника.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка № 2 по математика за 5. клас

  Tетрадкa № 2 е втората от двете учебни тетрадки, включена в учебния комплект за обучение по математика в 5. клас на издателство „Просвeта Плюс“.
  Съдържанието на тетрадката е преработено съгласно новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Проявен е стремеж към олекотяване на техническите пресмятания при решаване на задачи.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка № 1 по математика за 5. клас

  Tетрадкa № 1 е първата от двете учебни тетрадки, включена в учебния комплект за обучение по математика в 5. клас на издателство „Просвeта Плюс“.
  Съдържанието на тетрадката е преработено на базата на новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
  Проявен е стремеж към олекотяване на предложените задачи, предназначени за упражнение на нови знания и придобиване на необходими умения.

  5.90 лв. 5.31 лв.
 • Тетрадка по география и икономика за 6. клас

  Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с най-новата учебна програма по география и икономика за 6. клас от 2022/2023 г. Тя съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Тетрадката допринася за усвояването на знанията с разбиране, за формирането на заложените в учебната програма умения и компетентности. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от различни източници, за работа с контурна карта, занимателни задачи и др.

  7.90 лв. 7.11 лв.
 • Тетрадка по география и икономика за 5. клас

  Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с най-новата учебна програма по география и икономика за 5. клас от 2021/2022 г. Тя e основен компонент на учебния комплект по география и икономика за 5. клас. Тетрадката съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Чрез тях се постигат по-задълбочено разбиране и осмисляне на учебното съдържание, усвояване на понятията и водещите идеи, заложени в учебната програма, прилагане на знанията и уменията в сходни ситуации.

  7.90 лв. 7.11 лв.
 • Литература за 12. клас

  Литературата за 12. клас завършва поредицата иновативни учебници с логото на „Просвета Плюс”, предпочитани от учители и ученици. Учебникът е създаден от действащи учители с впечатляващ практически опит в преподаването на литература.

  13.30 лв.29.20 лв.
  13.30 лв.26.28 лв.

  Литература за 12. клас

  13.30 лв.29.20 лв.
  13.30 лв.26.28 лв.

Всички категории

Уважаеми клиенти,

Поради годишна инвентаризация на централен склад на Издателска група ПРОСВЕТА, всички поръчки за печатни издания, направени след 13:00 часа на 29.11.2023 г., ще бъдат обработени на 04.12.2023 г.